Księgowość Szczecin

70-535 Szczecin, Polska

Panieńska 13/3 Stare Miasto

Szczecin Księgowość

Kancelaria czynna:

poniedziałek - piątek 9:00 - 17:00

Jak do nas trafić Księgowość Szczecin

Nasi doradcy podatkowi specjalizują się w prowadzeniu spraw podatkowych jak również innych spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce. Miejscem siedziby Kancelarii jest Szczecin, co nie wyklucza prowadzenia spraw również poza Szczecinem.

Głównym celem naszej działalności jest dostarczanie Klientom najwyższej jakości usług. Dla podmiotów, które decydują się na współpracę z nami, prowadzimy zarówno księgowość jak również sprawy płacowo – kadrowe, rozliczenia z ZUS, zajmujemy się sprawami związanymi z Urzędem Celnym jak i kontaktami z innymi organami państwowymi. Poza sporem pozostaje zatem to, że Kancelaria spełnia również swoją funkcję jako biuro rachunkowe, oferując szeroki zakres pomocy w zakresie zagadnień związanych z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej jak i wszelką pomoc w trakcie jej prowadzenia. Działamy inaczej niż typowe funkcjonujące na rynku biura rachunkowe oferujące usługi księgowe. W zależności od Państwa potrzeb udzielamy tylko porad prawnych lub proponujemy stałą współpracę i podpisanie z nami stałej umowy. W tym zaznaczenia wymaga fakt, że reprezentujemy również Klientów, którzy nie są związani na stałe z Naszą firmą przed Organami administracji publicznej lub Sądami administracyjnymi w zakresie ich obowiązków podatkowych, a także innych należności publicznoprawnych. Powyższe dotyczy również osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej, czego wyrazem są np. sprawy prowadzone przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w zakresie świadczeń emerytalno - rentowych.

Na bazie wieloletniego doświadczenia zdobytego - zarówno w Urzędzie Kontroli Skarbowej, Głównym Inspektoracie Celnym - jak również w trakcie prowadzenia Kancelarii, dostrzegliśmy wiele niezgodności wynikających z przepisów prawa podatkowego obowiązującego w Polsce. Zdajemy sobie również sprawę, że różnice te często przeradzają się w "problemy", które w różnym stopniu i różnym czasie mogą dotknąć każdego kto zobowiązany jest lub był do zapłaty określonego podatku. Każdy więc może stanąć przed dylematem i będzie musiał dokonać wyboru – czy godzić się na wątpliwe decyzje organów podatkowych, które godzą w jego dobro, czy też podejmować się w profesjonalny sposób dialogu i wykazać organowi państwowemu na wadliwe stosowanie przezeń prawa.

Zaznaczenia wymaga również fakt, że w postępowaniach prowadzonych przez organy skarbowe w ramach zastępstwa procesowego działamy nie tylko na terenie miasta Szczecin a całego kraju. Nadto istotne jest również, że firma specjalizuje się w postępowaniach z zakresu nieujawnionych źródeł dochodu, rozliczeń w zakresie podatków dochodowych jak i podatku od towarów i usług (VAT).

Zdając sobie z tego sprawę z problemów interpretacyjnych wynikających z wymienionych wyżej tytułów podatkowych, namawiamy serdecznie do korzystania z usług Naszej firmy w zakresie bieżącego doradztwa (pomocy prawnej) jak również i pomocy Kancelarii w toku wszczętych już postępowań kontrolnych.

W naszej pracy wykorzystujemy wysokie umiejętności negocjacyjne i kreatywność prawną, pozwalające wnikliwie, szybko i optymalnie rozwiązać Państwa problemy.

Obszarem działalności kancelarii jest:

 • Udzielanie porad i opinii w zakresie obowiązków podatkowych naszych Klientów
 • Przygotowywanie opinii prawnych uwzględniających najnowsze orzecznictwo krajowe i zagraniczne
 • Udzielanie porad i opinii z zakresu optymalizacji obciążeń podatkowych
 • Sporządzanie umów handlowych, a także ich analiza oraz opiniowanie, przewidywanie negatywnych skutków podatkowych w działalności gospodarczej
 • Przeprowadzanie analiz prawnych (audytu podatkowego) na bieżąco lub doraźnie na zlecenie
 • Udzielamy porad i opinii w przypadku upadłości, łączenia spółek, przekształceń lub podziału spółek
 • Pomagamy w zakładaniu i rejestracji nowych firm czy spółek, jak również w aktualizowaniu wpisów w KRS. Rejestrujemy spółki z o. o. oraz prowadzimy ich księgowość.
  W każdej chwili można nabyć od nas nowo zarejestrowaną spółkę z o. o. bez negatywnej historii) i podjąć się prowadzenia biznesu od razu.
 • Badamy sprawozdania finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, przepływy środków pieniężnych, informacja dodatkowa) pod kątem nieprawidłowości stosowania prawa podatkowego
 • Reprezentujemy Klientów przed Sądami Administracyjnymi i organami podatkowymi
 • Wspomagamy Klientów w negocjacjach handlowych
 • Dzięki naszym partnerom (adwokaci, radcowie prawni) gwarantujemy pełną obsługę prawną podmiotów gospodarczych jak również pomoc przy dochodzeniu roszczeń
 • Specjalizujemy się w postępowaniach dotyczących dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych - tzw. dochody nieujawnione.
 • Sporządzamy dokumentację podatkową w zakresie cen transferowych stosowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Księgowość:

 • prowadzenie pełnej księgowości (ksiąg rachunkowych), księgi przychodów i rozchodów, ewidencji dla podatników rozliczających się w formie zryczałtowanego podatku od dochodu
 • sporządzanie wszelkich deklaracji i zeznań podatkowych – korespondencja z ZUS, US drogą elektroniczną
 • obsługa kadrowa, płac, rozliczenia ZUS, INTRASTAT, sprawozdania do GUS, banków, Urzędu Marszałkowskiego oraz inne deklaracje lub sprawozdania, do których sporządzania zobowiązani są podatnicy, płatnicy, inkasenci.

POSIADAMY NIEZBĘDNE UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
CO CZYNI ŻE NASZE USŁUGI SĄ W PEŁNI BEZPIECZNE